KRAJOWA RADA NOTARIALNA

plen

Aktualności

2020-05-13 12:42 #

75-LECIE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Obchody jubileuszu 75-lecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – fakultetu wyrosłego z tradycji sięgających Oświecenia – zostały zaplanowane na 22 czerwca 2020 r.

W 2020 roku przypada rocznica 75-lecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – fakultetu wyrosłego z sięgających Oświecenia tradycji Uniwersytetów Jana Kazimierza we Lwowie (powstałego w 1661 r.) oraz Stefana Batorego w Wilnie (powstałego w 1570 r.). Obchody tego jubileuszu zostały zaplanowane na 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) na godz.11.00 przy ul. Uniwersyteckiej 7-10 (Budynek „D” WPAE).

Więcej informacji: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

więcej...

2020-05-07 13:48 #

NOTARIUSZE WSPIERAJĄ SZPITALE W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Krajowa Rada Notarialna przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji wspierania placówek medycznych w walce z koronawirusem, przekazując zakupione środki ochrony osobistej i materiały dezynfekcyjne służące ochronie zdrowia do szpitali w Warszawie i Ciechanowie.

W sumie ponad 8 000 masek i półmasek, ponad 1 500 litrów płynów – preparatów dezynfekujących, płynów do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk – oraz 1000 chusteczek dezynfekująco-myjących do wrażliwych na działanie alkoholi powierzchni wyrobów medycznych, sprzętu i wyposażenia trafiło do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie. Obie placówki zostały wskazane do otrzymania powyższej pomocy przez konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Horbana.

„Notariat kojarzy się z bezpieczeństwem obrotu prawnego, o które dbamy również w czasie pandemii i mimo związanych z nią ograniczeń. Obecnie słowo bezpieczeństwo nabrało szczególnego znaczenia – doskonale zdajemy sobie sprawę, że od bezpieczeństwa personelu medycznego zależy zdrowie i życie nas wszystkich. Dziś, w obliczu globalnej pandemii, wszyscy powinniśmy dbać o nasze wspólne bezpieczeństwo – każdy na swój sposób” – podsumował not. Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej.

więcej...

2020-05-05 13:33 #

PRAWNICY POMAGAJĄ CHORYM DZIECIOM

Już po raz 12. wystartowała akcja charytatywna środowiska prawniczego „Prawnicy chorym dzieciom”. Uzyskany dochód zostanie przekazany na zakup sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Darowizny finansowe można przekazywać do końca maja br.

Jak co roku Fundacja „O zdrowie dziecka” zwraca się do adwokatów, notariuszy, radców prawnych, sędziów, prokuratorów i komorników z prośbą o przekazywanie darowizn finansowych, które – ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 – zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla personelu szpitala oraz na sprzęt medyczny, m.in.: przenośny aparat USG i RTG, bronchofiberoskop, monitory parametrów życiowych, pulsoksymetry, pompy strzykawkowe i objętościowe.

Jak można włączyć się do akcji?

  • dokonując tradycyjnego przelewu bankowego na konto: 05 1240 4533 1111 0000 5425 8556 z dopiskiem: Darowizna na cele pożytku publicznego – Prawnicy Chorym Dzieciom 2020 (co pozwoli na odliczenie przekazanej darowizny od podatku);

  • przekazując darowiznę on-line w systemie DOTPAY;

  • biorąc udział w zbiórce w serwisie społecznościowym Facebook;

  • przekazując 1% podatku (w formularzu PIT za rok 2019 w miejscu na numer KRS wpisując numer 0000 123 750, a w polu „cel szczegółowy 1%” – „Prawnicy Chorym Dzieciom 2020”);

  • biorąc udział w internetowej licytacji upominków przekazanych na aukcje, które odbędą się w serwisie aukcyjnym Allegro.

Inicjatorką akcji „Prawnicy chorym dzieciom” jest krakowska notariusz Iwona Palmirska, która w 2008 roku właśnie w ten sposób postanowiła podziękować lekarzom z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie za pomoc udzieloną jej dziecku. Początkowo akcja miała zasięg lokalny, jednak ze względu na ogólnopolskie zainteresowanie, jakie wywołała w środowiskach prawniczych, już od 2. edycji ma zasięg ogólnopolski. Od 4. edycji towarzyszy jej turniej piłki nożnej z udziałem reprezentacji prawniczych – w tym roku z powodu pandemii został on przełożony na późniejszy termin.

Więcej informacji o akcji oraz lista dotychczasowych darczyńców: PrawnicyDzieciom.pl

więcej...

2020-04-03 15:56 #

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI PODZIELA STANOWISKO KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ

Departament Zawodów Prawniczych w uzgodnieniu z Departamentem Legislacyjnym Prawa Karnego podziela przedstawiony w stanowisku Krajowej Rady Notarialnej z dn. 1 kwietnia 2020 r. pogląd w kwestii stosowania § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

więcej...

2020-04-01 15:34 #

STANOWISKO KRN W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM Z DN. 01.04.2020 R.

Stanowisko KRN w związku z wydaniem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 01.04.2020 r.

więcej...

2020-03-30 11:44 #

STANOWISKO NOT. SZYMONA KOŁODZIEJA, RZECZNIKA PRASOWEGO KRN DLA DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA

Stanowisko not. Szymona Kołodzieja, rzecznika prasowego KRN z dnia 28.03.2020 r. w odpowiedzi na zapytanie dziennika Rzeczpospolita w sprawie sposobu funkcjonowania kancelarii notarialnych po ogłoszeniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

więcej...

2020-03-25 11:10 #

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM, Z DNIA 24.03.2020 R

Krajowa Rada Notarialna przyjęła stanowisko w związku z wydaniem w dniu 24 marca 2020 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego przepisy zawarte we wcześniejszej regulacji dotyczącej ogłoszenia stanu epidemii oraz z uwagi na liczne zapytania notariuszy dotyczące zasad funkcjonowania kancelarii notarialnych w obecnej sytuacji.

więcej...

2020-03-19 13:26 #

ZMIANA TERMINU KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ USTAWIE O WŁASNOŚCI LOKALI

Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”, która miała się odbyć w dniach 24-25 kwietnia 2020 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, poinformowali o przesunięciu jej terminu na 23-24 października 2020.

Więcej informacji o konferencji: https://www.krn.org.pl/1193/4770
więcej...

2020-03-16 16:49 #

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

16 marca 2020 r. Krajowa Rada Notarialna przyjęła stanowisko w związku z wydaniem w dniu 13 marca 2020 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz z uwagi na liczne zapytania notariuszy dotyczące zasad funkcjonowania w obecnej sytuacji kancelarii notarialnych.

Załączniki:
więcej...

2020-03-13 08:06 #

WSPÓŁPRACA KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ I RZECZNIKA FINANSOWEGO

5 marca 2020 r. Krajowa Rada Notarialna i Rzecznik Finansowy podpisali porozumienie o współpracy, której celem jest realizacja wspólnych inicjatyw ukierunkowanych na wzmacnianie bezpieczeństwa obrotu prawnego i ochronę praw obywateli.

„W toku rozmów z Rzecznikiem Finansowym doszliśmy do wniosku, że wiele z realizowanych przez nas inicjatyw ma wspólnego adresata i wspólny cel, jakim jest podniesienie poziomu wiedzy prawnej polskiego społeczeństwa. W ten sposób narodziła się idea współpracy, której założeniem jest wzmocnienie działań edukacyjnych realizowanych przez nasze instytucje” – powiedział Mariusz Białecki, prezes Krajowej Rady Notarialnej.

Strony zobowiązały się do szeroko zakrojonej współpracy m.in. w zakresie podejmowania inicjatyw edukacyjnych, a w szczególności do organizowania wydarzeń o charakterze prospołecznym oraz popularyzowania w przestrzeni publicznej wiedzy o czynnościach notarialnych, które pozwalają obywatelom podejmować bezpieczne decyzje dotyczące ich majątków a także propagowania informacji o prawach osób, które są stronami różnego rodzaju transakcji wymagających wizyty u notariusza.

Rzecznik i Rada chcą dotrzeć do osób, które podejmują poważne decyzje finansowe wymagające na przykład ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości. „Chcemy uświadamiać takim osobom, jakie są tego konsekwencje. Jak będzie wyglądała procedura w sytuacji, gdy trzeba będzie skorzystać z ustanawianego zabezpieczenia. Jakie mamy uprawnienia w ramach postępowania egzekucyjnego i jakie są terminy Dostrzegam też rosnący rynek tzw. rent dożywotnich, do których ustanowienia jest wymagana wizyta u notariusza. Chciałbym, żeby seniorzy podejmowali decyzje o podpisaniu takiej umowy świadomi wszystkich konsekwencji i ryzyk” – powiedział prof. Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.

W ramach planowanej współpracy strony będą się wzajemnie informować o istotnych zagadnieniach związanych z realizacją zadań Rzecznika Finansowego i Krajowej Rady Notarialnej, które pozostają w obszarze wspólnych zainteresowań lub kompetencji oraz wspólnego występowania do właściwych organów o podjęcie inicjatyw ustawodawczych inicjatyw ustawodawczych w zakresie przepisów regulujących prawa obywateli.

Krajowa Rada Notarialna od wielu lat realizuje szeroko zakrojone działania edukacyjne zmierzające do wzmocnienia bezpieczeństwa prawnego obywateli. Doskonałym przykładem jest tu odbywający się od 2010 r. zawsze w ostatnią sobotę listopada Dzień Otwarty Notariatu – ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest edukowanie społeczeństwa w obszarach prawa leżących w kompetencjach notariuszy oraz informowanie o szerokim zakresie usług świadczonych w kancelariach notarialnych.

więcej...

ZNAJDŹ NOTARIUSZA

Wyszukiwarki notariuszy w Polsce i Unii Europejskiej.

mapa notariatów

KOMPETENCJE NOTARIUSZA

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

POLSKO-FRANCUSKIE FISZKI TEMATYCZNE

FICHES THEMATIQUES FRANCO-POLONAISES

REJESTRY NOTARIALNE

DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.08 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.