KRAJOWA RADA NOTARIALNA

plen

Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego została ustanowiona w 1999 r. z inicjatywy Krajowej Rady Notarialnej (do 2012 r. działała ona pod nazwą Fundacja Centrum Naukowe Notariatu).

Statutowymi celami Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego są:

 • wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinach prawa cywilnego, handlowego, finansowego, administracyjnego, konstytucyjnego i regulujących problematykę samorządową,
 • upowszechnianie wiedzy prawnej w społeczeństwie,
 • promowanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Powyższe cele realizowane m.in. poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego, m.in.:

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz ich organizowanie i finansowanie,
 • organizację i finansowanie konferencji naukowych i seminariów,
 • kształcenie umożliwiające uzupełnianie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych opinii prawnych i publikacji.

Organami Fundacji są powoływane na czteroletnie kadencje Rada i Zarząd Fundacji. Ponadto w Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego działa Centrum Naukowe zajmujące się działalnością naukową. W ramach Centrum Naukowego powoływane są komisje tematyczne, które zajmują się wskazanymi przez Radę zagadnieniami prawnymi. Obecnie w ramach Centrum Naukowego Fundacji działa sześć komisji, których zadaniem jest przeprowadzenie analizy istniejących aktów prawnych i przygotowanie propozycji zmian w zakresie:

 • depozytu notarialnego,
 • wzmocnienia ochrony prawnej osób starszych i niepełnosprawnych,
 • udziału notariuszy w obrocie prawnym z udziałem zagranicznym,
 • digitalizacji i elektronicznej archiwizacji dokumentów notarialnych,
 • protokołowania czynności związanych z informacjami przesyłanymi drogą elektroniczną i innych zdarzeń,
 • opracowania wybranych zagadnień prawnych związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi i leśnymi.

W swoich działaniach Fundacja koncentruje się na pracach naukowo-badawczych w wybranych dziedzinach prawa, które zmierzają do wzmocnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa obrotu prawnego w Polsce. I tak, w roku 2013 zostały przeprowadzone badania naukowe w zakresie ekonomicznej analizy kosztów dokonywania wybranych czynności notarialnych oraz badania socjologiczne, których celem było zbadanie wizerunku notariatu i notariuszy w Polsce. Komisje pracujące w ramach Centrum Naukowego przygotowały projekt ustawy umożliwiającej notariuszom wydawanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz przeprowadziły badania prawno-porównawcze i dokonały analizy, której wyniki przemawiały za celowością przekazania organom samorządu notarialnego kompetencji do nadawania dokumentom urzędowym klauzuli apostille.

W roku 2015 r. Fundacja przygotowała propozycję zmian w ustawie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego poprzez wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji przedstawicielstwa opiekuńczego. Celem projektu było wzmocnienie bezpieczeństwa majątku i praw osób starszych oraz osób, które same nie mogą odpowiadać za swoje postępowanie lub podejmować świadomych decyzji z uwagi na niepełnosprawność psychofizyczną lub intelektualną. Założenia projektu zostały przedstawione w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej 23 września 2015 r. w czasie konferencji organizowanej przez Fundację na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, którą patronatem honorowym objęli Minister Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.