KRAJOWA RADA NOTARIALNA

plen

Aktualności samorządu notarialnego

2019-12-18 08:32 #

KONFERENCJA POŚWIĘCONA USTAWIE O WŁASNOŚCI LOKALI

Izba Notarialna w Krakowie oraz Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”, która odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2020 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Konferencja jest organizowana z okazji 25-lecia obowiązywania ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1995 r. Rok 2020, w którym mija 25 lat jej obowiązywania, skłania do refleksji nad jej teraźniejszym i przyszłym kształtem. W szczególności ten ostatni wydaje się być istotnym przedmiotem dyskusji i płaszczyzną do sformułowania postulatów de lege ferenda. Od początku bowiem obowiązywania ustawy o własności lokali, zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, zwraca się uwagę na niejasność przepisów i brak przemyślanych konstrukcji prawnych wprowadzonych do tej ustawy. Regulacje w niej zawarte stanowią przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych, a chaos interpretacyjny przepisów ustawy o własności lokali – który nieprzerwanie trwa od jej wejścia w życie – kładzie cień na możliwość bezkonfliktowego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Aktualny stan prawny, któremu towarzyszy mnogość wykluczających się wzajemnie interpretacji, niewątpliwie zatem wymaga zmiany.

Organizowana konferencja stanowić ma forum pogłębionej dyskusji przedstawicieli nauki i praktyki prawa na temat regulacji zawartych w ustawie o własności lokali oraz kierunków ich zmiany. Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie jej uczestników nie tylko do identyfikacji regulacji ustawy o własności lokali, które stanowią podstawę do zbyt szerokiej płaszczyzny sprzecznych ze sobą interpretacji, ale też właśnie do sformułowania propozycji ewentualnych ich zmian czy też doprecyzowania tych regulacji.

Izba Notarialna w Krakowie oraz Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa, a także wszystkich, których refleksja przyczynić się może do wzbogacenia konstruktywnych wniosków pokonferencyjnych.

Konferencja jest organizowana z okazji 25-lecia obowiązywania ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1995 r. Rok 2020, w którym mija 25 lat jej obowiązywania, skłania do refleksji nad jej teraźniejszym i przyszłym kształtem. W szczególności ten ostatni wydaje się być istotnym przedmiotem dyskusji i płaszczyzną do sformułowania postulatów de lege ferenda. Od początku bowiem obowiązywania ustawy o własności lokali, zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, zwraca się uwagę na niejasność przepisów i brak przemyślanych konstrukcji prawnych wprowadzonych do tej ustawy. Regulacje w niej zawarte stanowią przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych, a chaos interpretacyjny przepisów ustawy o własności lokali – który nieprzerwanie trwa od jej wejścia w życie – kładzie cień na możliwość bezkonfliktowego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Aktualny stan prawny, któremu towarzyszy mnogość wykluczających się wzajemnie interpretacji, niewątpliwie zatem wymaga zmiany.

Organizowana konferencja stanowić ma forum pogłębionej dyskusji przedstawicieli nauki i praktyki prawa na temat regulacji zawartych w ustawie o własności lokali oraz kierunków ich zmiany. Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie jej uczestników nie tylko do identyfikacji regulacji ustawy o własności lokali, które stanowią podstawę do zbyt szerokiej płaszczyzny sprzecznych ze sobą interpretacji, ale też właśnie do sformułowania propozycji ewentualnych ich zmian czy też doprecyzowania tych regulacji.

Izba Notarialna w Krakowie oraz Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa, a także wszystkich, których refleksja przyczynić się może do wzbogacenia konstruktywnych wniosków pokonferencyjnych.

WAŻNE INFORMACJE

TERMINY

 • zgłoszenia uczestnictwa (w przypadku zgłoszenia uczestnictwa czynnego – wraz z tematem wystąpienia): do 15 marca 2020 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego - termin dostarczenia artykułu do publikacji – 15 maja 2020 r. na adres mailowy konferencjanieruchomosci@gmail.com.
  Artykuły zostaną opublikowane w monografii (artykuł rejestrowany jako rozdział w monografii), która zostanie wydana przez wydawnictwo poziomu I zgodnie z nową punktacją wydawnictw, zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

OPŁATA KONFERENCYJNA

 • opłata za udział w konferencji z publikacją wynosi 850 zł, zaś bez publikacji 600 zł.
 • termin wniesienia opłaty – 31 marca 2020 r.
 • wpłata na konto:
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: 70 2490 0005 0000 4600 9378 0221
  Tytuł przelewu: konferencja prawa nieruchomości + imię i nazwisko uczestnika

W ramach opłaty konferencyjnej organizator zapewnia:

 • materiały konferencyjne
 • dwa obiady
 • przerwy kawowe
 • uroczystą kolację w restauracji w dniu 24 kwietnia
 • zaświadczenie o udziale w konferencji.

Uczestnikom konferencji będących adwokatami i radcami prawnymi zostaną przyznane punkty szkoleniowe.

PROGRAM KONFERENCJI

Szczegółowy program konferencji ukaże się w terminie późniejszym na stronie Konferencji.

KONTAKT

Wszelkie pytania w sprawie konferencji można kierować na adres mailowy konferencji: konferencjanieruchomosci@gmail.com

Więcej informacji:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

Załączniki:
więcej...

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.15 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.