X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Rozwiązywanie sporów

W świadomości społecznej próba rozwiązania sporu kojarzy się z koniecznością przejścia przez uciążliwą i długotrwałą procedurę sądową. Jednak w wielu przypadkach możliwe jest skorzystanie z usług notariusza, co pozwala na ominięcie wspomnianej procedury sądowej przy jednoczesnym skróceniu i uproszczeniu calego procesu.

W swojej praktyce notariusze realizują między innymi:

  • poddanie się przez dłużnika egzekucji aktem notarialnym
  • odnowienie zobowiązań datio in solutum (umowy w formie aktu notarialnego odnowienia zobowiązania lub o świadczenie w miejsce wykonania)
  • ugody
  • podzialy do używania (quo ad usum)

W sytuacji zaistnienia sporu warto zatem rozważyć możliwości oferowane przez notariuszy.

Poddanie się egzekucji aktem notarialnym

Coraz częściej, lecz wciąż zbyt rzadko, wykorzystywana jest instytucja poddania się egzekucji w akcie notarialnym przez dłużnika, która uwalnia wierzyciela od konieczności wytaczania procesu lub wszczynania innego postępowania, zmierzającego do uzyskania tytułu egzekucyjnego, jakim z mocy prawa jest akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji. Rozbudowany - po wielu nowelizacjach - art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego daje szerokie możliwości wykorzystania aktu notarialnego jako tytułu egzekucyjnego dla różnego rodzaju świadczeń. Nie bez znaczenia dla wierzyciela jest fakt, iż w sytuacji aktu notarialnego koszty sporządzenia takiego aktu notarialnego pokrywa sam dłużnik, przy czym należy zauważyć, iż koszty te są często wielokrotnie niższe niż koszty ewentualnego późniejszego procesu o zapłatę.

Odnowienie zobowiązań datio in solutum

Rozwiązaniem niektórych sytuacji - na pierwszy rzut oka trudnych - może być zawarcie w formie aktu notarialnego umowy odnowienia zobowiązania lub umowy o świadczenie w miejsce wykonania, połączone np. z przeniesieniem własności nieruchomości, przeniesieniem użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umożliwia to pozasądowe rozwiązywanie sporów i uregulowanie zobowiązań bez konieczności angażowania organów egzekucyjnych, a także w większości wypadków przy dużo niższych kosztach zakończenia sporu.

Ugoda

Podobną funkcję może pełnić zawarcie ugody, w której strony czyniąc sobie wzajemne ustępstwa, niekoniecznie ekwiwalentne, mogą między innymi doprowadzić do wykonania roszczeń wynikających z łączącego ich stosunku prawnego, albo uchylić spór istniejący, lub mogący powstać.

Połączenie powyższych umów z poddaniem się egzekucji w formie aktu notarialnego zabezpiecza spełnienie świadczeń, a w razie kolejnego sporu w zakresie ich spełnienia znacząco obniża koszty zaspokojenia wierzyciela.

Podziały do używania (quo ad usum)

W sytuacjach, w których przepisy prawa bądź stan faktyczny nieruchomości będącej współwłasnością przedsiębiorcy i innych osób, nie pozwala na dokonanie podziału fizycznego gruntu lub budynku, możliwe jest ustalenie sposobu korzystania z części nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli w drodze zawarcia umowy o podział rzeczy wspólnej do używania (korzystania) w ramach istniejącej współwłasności. W ten sposób współwłaściciele uzyskują uprawnienie skuteczne wobec innych współwłaścicieli i możliwe do ujawnienia w księdze wieczystej. Podziały takie często są dokonywane w odniesieniu do nieruchomości wspólnej, związanej z własnością wyodrębnionych lokali użytkowych i połączone z ustaleniem zasad zarządu nieruchomością wspólną, w tym z określeniem zasad rozliczeń pomiędzy współwłaścicielami, które są jednocześnie zabezpieczane poprzez dokonywanie innych czynności notarialnych.

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.