X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Pełnomocnictwa

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, czynności prawnej można dokonać przez pełnomocnika (czyli osobę upoważnioną do działania w cudzym imieniu na podstawie czynności prawnej – pełnomocnictwa). Wyjątki, w których działanie przez pełnomocnika jest zabronione - są nieliczne: przede wszystkim nie możne w ten sposób sporządzić testamentu, ani też – w rozmaitych wyborach – oddać głosu.

W obrocie gospodarczym najczęściej spotykanym pełnomocnictwem, które jako jedyne w polskim systemie prawnym ma charakter pełnomocnictwa generalnego (szerokiego zakresowo, czy wręcz uniwersalnego) jest prokura. Jest ona pełnomocnictwem, którego może udzielić przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców (Krajowego Rejestru Sądowego), które obejmuje umocowanie do wszelkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Szczególnie ważne jest, iż prokury nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej; przepis ten ma chronić osoby dokonujące czynności z prokurentem przed możliwością przekroczenia zakresu umocowania wynikającego z tego pełnomocnictwa.

Udzielenie prokury nie wymaga udziału notariusza ponieważ prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie, pomimo tego, iż z mocy samej definicji prokura umożliwia np. nabywanie nieruchomości. W odróżnieniu od zwykłego umocowania, kiedy pełnomocnikiem może być osoba mająca jedynie ograniczoną zdolność do czynności prawnych, prokurentem może być jedynie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Najważniejsze ustawowe ograniczenia prokurenta polegają na tym, iż do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.13 s.