X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Aktualności samorządu notarialnego

2017-04-07 12:43

SPOTKANIE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ FRANCUSKĄ W KATOWICACH

W ramach programu współpracy z notariatem francuskim 25 marca 2017 roku w Katowicach odbyło się spotkanie ze społecznością francuską zorganizowane przez mecenas Annę Krasuską-Terillon, konsula honorowego Francji w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony francuskiej notariusze Gilles Krowicki oraz Lucile Hauville, a ze strony polskiej notariusze Jacek Wojdyło, Michał Grajner oraz Tomasz Kot.

Głównymi tematami były tradycyjnie transgraniczne sprawy spadkowe, stosunki majątkowe małżeńskie oraz kwestie podatkowe, w szczególności konsekwencje braku polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie spadków i darowizn.

Potrzebę obecności notariatów polskiego i francuskiego w życiu śląskiej społeczności frankofońskiej potwierdzają coraz większa liczba Francuzów mieszkających na Śląsku, jak również rosnące zaangażowanie francuskiego kapitału na tym terenie.

więcej...

2017-04-06 15:49

XV OLIMPIADA NOTARIALNA W MSZANIE DOLNEJ

Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, szachy, brydż, lekkoatletyka, pływanie – w tych i wielu innych dyscyplinach sportowych zmierzą się notariusze uczestniczący z XV Olimpiadzie Notarialnej w Mszanie Dolnej w dn. 25-28 maja 2017 r.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

W tym roku organizatorzy spodziewają się uczestników z 10 krajów i 9 izb notarialnych z Polski. Po raz pierwszy w rywalizacji wezmą udział notariusze z Kazachstanu.

„Olimpiada Notarialna to nie tylko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim okazja do odświeżenia bądź nawiązania przyjacielskich kontaktów pomiędzy notariuszami, zarówno z Polski, jak i zagranicy” – tak ubiegłoroczną edycję tego wydarzenia podsumował wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej Jacek Wojdyło. Z całą pewnością jest to jeden z powodów, dla których cieszy się ona tak dużym zainteresowaniem wśród uczestników od pierwszej edycji w 2002 r. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział 368 rejentów z Polski i zagranicy, którzy zdobyli 145 medali w 45 dyscyplinach sportowych.

więcej...

2017-03-16 11:21

POLSKO-FRANCUSKIE SPOTKANIE NOTARIALNE

25 lutego br. w Konsulacie Honorowym Francji w Gdańsku odbyło się polsko-francuskie spotkanie notarialne adresowane przede wszystkim do Francuzów mieszkających w Trójmieście. Wzięli w nim udział także Alain Mompert – Konsul Honorowy Francji w Gdańsku oraz adwokat Elżbieta Bansleben i radca prawny Dorota Piotrowska.

W czasie spotkania notariusz Gilles Krowicki przedstawił obowiązujące we Francji prawo dotyczące ustrojów majątkowych małżeńskich, spadków z regulacją wynikającą z rozporządzenia UE nr 650/2012, testamentów, pełnomocnictw, darowizn, oświadczeń, zaś not. Ewa Koperska-Woźniak zwróciła uwagę na różnice pomiędzy prawem polskim a francuskim oraz przedstawiła unormowanie tych zagadnień w prawie polskim.

Tematyka spotkania cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że trwało ono dłużej niż pierwotnie planowano, a Konsul zadeklarował chęć zorganizowania kolejnego, na które mieliby być zaproszeni Francuzi nie tylko z Trójmiasta, ale i z północnej Polski.

więcej...

2017-02-13 14:13

9. FINAŁ AKCJI PRAWNICY CHORYM DZIECIOM

Do końca marca br. trwa zbiórka pieniędzy na zakup aparatu USG dla pacjentów Oddziału i Poradni Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Dotychczas na ten cel zebrano 23,5 tys. zł, potrzeba jeszcze ponad 100 tys.

Zbiórce funduszy na ten cel towarzyszył charytatywny mecz piłki nożnej, który odbył się w niedzielę 12 lutego w Krakowie. Na murawę wybiegli radcy prawni, notariusze, sędziowie, komornicy, policjanci drogówki oraz ekipa RMF MAXXX – od lat wspierający akcję „Prawnicy chorym dzieciom”.

W ciągu ośmiu lat przy wsparciu ponad 400 darczyńców udało się zakupić dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego wyposażenie medyczne o wartości ok. 500 tys. zł. Z samej tylko ubiegłorocznej zbiórki dofinansowany został zakup wyposażenia medycznego i przygotowania technicznego pomieszczeń w Ośrodku Transplantacji (180 tys. zł) oraz zewnętrznych stabilizatorów używanych przez chirurgów ortopedów w czasie operacji wydłużania kończyn oraz stabilizacji złamań (50 tys.).

Zbiórka w 9. edycji akcji charytatywnej „Prawnicy chorym dzieciom” trwa do 31 marca 2017 r. Darowizny można przekazywać konto:

Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
- O ZDROWIE DZIECKA,
ul. Wielicka 265, 30-664 Kraków
numer rachunku: 05 1240 4533 1111 0000 5425 8556
(z dopiskiem „Prawnicy Dzieciom 2017”).

Więcej informacji na ten temat:

więcej...

2017-01-30 11:58

POWSTANĄ FISZKI NA TEMAT PRAWA SPÓŁEK

Prawo spółek w Polsce i Francji – jako kolejny temat do opracowania fiszek – było głównym tematem spotkania notariuszy polskich i francuskich, które odbyło się 13 stycznia br. w Radzie Najwyższej Notariatu Francuskiego (CSN) w Paryżu.


Uczestniczyli w nim notariusze francuscy: Gilles Krowicki, Virginie Dubreuil oraz Lucille Hauville oraz notariusze polscy: Tomasz Kot i Agnieszka Matysik-Bogusz.
Zdecydowali oni, że do końca maja 2017 r. powstaną cztery fiszki tematyczne, które obejmować będą następujące zagadnienia:

  • prezentacja stron internetowych dotyczących rejestrów spółek w obu krajach,
  • prezentacja spółki cywilnej,
  • prezentacja spółek handlowych,
  • polska spółka w oczach notariusza we Francji/francuska spółka w oczach notariusza w Polsce.

Wspólne przygotowywanie interesujących we współpracy transgranicznej tematów prawnych jest – obok spotkań notariuszy reprezentujących oba notariaty ze środowiskami osób mieszkających w diasporze – jednym z głównych kierunków współpracy polsko-francuskiej. Dotychczas przygotowano fiszki poświęcone: prawu spadkowemu, stosunkom majątkowym małżeńskim oraz obrotowi nieruchomościami. Obecnie przygotowywane są fiszki o zasadach udziału osób pozbawionych zdolności do czynności prawnych w obrocie prawnym oraz ich ochronie. W następnej kolejności zostanie opracowany temat dotyczący podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Fiszki te udostępniane są systematycznie na stronach internetowych KRN http://krn.org.pl/4794/ i CSN oraz dystrybuowane za pomocą instytucji współpracy polsko-francuskiej (izby handlowe itp.) oraz, po stronie francuskiej, przez placówki dyplomatyczne i konsularne. Ze względu na duże zapotrzebowanie na informacje o polskim prawie i praktyce działania w Polsce rozważana jest możliwość wydrukowania dotychczas opracowanych fiszek tematycznych w wersji papierowej – posłużyłaby ona nie tylko praktykującym prawnikom, którzy w swej pracy zawodowej napotykają na problemy związane z elementem zagranicznym, ale także obywatelom Polski i Francji mieszkającym na stałe zagranicą.

W dalszej części spotkania poruszono kwestię wzajemnego wystawiania certificat de coutume (tj. opinii praktyka prawa z obszaru danego obcego prawodawstwa zawierającej informacje o prawie i praktyce stosowania prawa na potrzeby obrotu notarialnego) oraz omówiono problemy, z jakimi spotykają się notariusze w Polsce i Francji, gdy mają do czynienia z elementem zagranicznym.

Najbliższe spotkania z obywatelami francuskimi organizowane we współpracy Rady Najwyższej Notariatu oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji odbędą się w:

  • Gdańsku: 25 lutego 2017
  • Katowicach: 25 marca 2017
  • Warszawie: 17-18 listopada 2017.

Opracowano na podstawie sprawozdania notariuszy Agnieszki Matysik-Bogusz i Tomasza Kota

więcej...

2016-12-21 13:09

VII EDYCJA DNIA OTWARTEGO NOTARIATU ZA NAMI

W 22 miastach Polski oraz – po raz pierwszy – w ambasadzie polskiej w Berlinie notariusze udzielali informacji prawnych w czasie VII edycji Dnia Otwartego Notariatu, który odbył się 26 listopada 2016 r. pod hasłem „Porozmawiaj z notariuszem o… testamencie notarialnym”.

Zagadnienia związane z dziedziczeniem od lat niezmiennie budzą bardzo duże zainteresowanie obywateli, dlatego także w tym roku organizatorzy – Krajowa Rada Notarialna i izby notarialne – pozostali w kręgu dotychczasowej tematyki. W tym roku rejenci udzielili około 2 000 porad, ale zważywszy na fakt, że na spotkania przychodziły nierzadko całe rodzin organizatorzy szacują, że z możliwości zasięgnięcia informacji notarialnej skorzystało około 4 500 osób.

W Polsce nadal pokutuje przekonanie, że testament sporządzają osoby starsze lub ciężko chore. Nic dziwnego, że najchętniej odsuwamy przygotowanie takiego dokumentu na bliżej nieokreśloną, ale jak najbardziej odległą przyszłość. Jednak niesłusznie – dopóki żyje spadkodawca testament nie wywołuje skutków prawnych. Spadkodawca może dowolnie dysponować swoim majątkiem, może testament zmienić, odwołać lub sporządzić kolejny. Ideą tegorocznej edycji DON było uświadomienie ważności testamentu notarialnego oraz próba przełamania stereotypowego rozumienia znaczenia tego dokumentu.

W trakcie spotkań notariusze wyjaśniali zainteresowanym osobom zasady funkcjonowania wszystkich rozwiązań prawnych, których wykorzystanie może zapewnić spadkodawcy pełną realizację jego ostatniej woli. Odpowiadali również na wszystkie pytania leżące w ich kompetencjach – w tym roku najczęściej dotyczyły one zasad przeprowadzania postępowania spadkowego, dziedziczenia ustawowego i testamentowego oraz dziedziczenia z elementem transgranicznym. Notariusze pełniący dyżur w czasie Dnia Otwartego Notariatu podkreślali, że z roku na rok świadomość prawna Polaków wzrasta. Takie wydarzenia jak DON są jednak bardzo potrzebne, by osoby zainteresowane mogły zapoznać się z aktualnym stanem prawnym oraz różnorodnymi możliwościami rozrządzenia majątkiem, jak również, aby w bezpośrednich rozmowach mogły uzyskać informacje dotyczące najlepszego rozwiązania ich indywidualnego problemu.

Dzień Otwarty Notariatu jest jedną z ważniejszych inicjatyw samorządu notarialnego. Dotychczasowe tematy DON to: spadki i dziedziczenie (2010), bezpieczeństwo majątku rodziny (2011), nieruchomości i księgi wieczyste (2012), przekazanie majątku w rodzinie (2013) oraz bezpieczna jesień życia (2014), dziedziczenie (2015).

więcej...

2016-11-15 08:24

NOTARIUSZE ŚWIĘTUJĄ 25-LECIE SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński oraz ponad 200 gości, w tym ok. 50 reprezentantów europejskich i światowych notariatów oraz przedstawicieli polskich samorządów prawniczych uczestniczyło w uroczystych obchodach 25-lecia samorządu notarialnego, które odbyły się w niedzielę 13 listopada w Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza.

Samorząd zawodowy polskich notariuszy został utworzony na mocy ustawy - Prawo notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. W tym roku rejenci uroczyście obchodzili ćwierćwiecze jej uchwalenia. „Od tego czasu zaszło wiele bardzo istotnych zmian, które niejako wymusiły zmianę sposobu funkcjonowania zarówno rejentów, kancelarii notarialnych, jak i organów samorządu. Wystarczy wspomnieć choćby o tym, że w roku 1992 było nas 527 osób – to mniej więcej tylu, ilu obecnie liczy sama izba warszawska, zaś teraz nasz samorząd liczy ponad trzy i pół tysiące osób – mówił prezes Krajowej Rady Notarialnej, Mariusz Białecki.

Podsumowanie ostatniego ćwierćwiecza było także okazją do wskazania kierunków, w jakich będzie podążał polski notariat w kolejnych latach: „Nowoczesny, przyjazny obywatelom, pomocny państwu i oparty na współpracy z europejskimi i światowymi organizacjami notarialnymi – na tych ideach chcielibyśmy budować naszą przyszłość” – podsumował prezes Białecki. Potwierdził tym samym kontynuację zapoczątkowanego niedawno procesu cyfryzacji notariatu, w ramach którego tylko w tym roku uruchomiony został system umożliwiający składanie elektronicznych wniosków o wpis do Ksiąg Wieczystych oraz Rejestru Spadkowego.

Wagę dokonań polskiego samorządu notarialnego oraz jego wyjątkową rolę publiczną podkreślali w swoich przemówieniach również znamienici goście. Sekretarz stanu Andrzej Dera odczytał okolicznościowy List Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym prezydent podkreślał dobrą dotychczasową współpracę i wsparcie notariuszy przy działaniach podejmowanych przez Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej oraz życzył „aby obchody tego wyjątkowego jubileuszu przyczyniły się do integracji środowiska oraz do umocnienia wysokiego prestiżu, jakim cieszy się notariat w Polsce”. Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński podkreślał w swoim przemówieniu wagę zawodu notariusza jako zawodu zaufania publicznego dla stabilizacji porządku prawnego w Polsce.

„Możecie być dumni z tego, co osiągnęliście” – mówił Jean Tarrade, Honorowy Przewodniczący Rady Notariatów Unii Europejskiej, podsumowując zaangażowanie Polski w dotychczasową, trwającą od początku lat 90. współpracę na polu integracji oraz budowania sieci europejskich notariatów. W uroczystych obchodach 25-lecia samorządu notarialnego wzięli udział także m.in. Przewodniczący Międzynarodowej Unii Notariatu Daniel Sédar-Senghor, Przewodniczący Rady Notariatów Unii Europejskiej Paolo Pasqualis, Przewodniczący Stowarzyszenia Europejskiej Sieci Rejestrów Testamentów Philipp Girard, Prezes Niemieckiej Federalnej Izby Notarialnej Jens Bormann, Honorowy Prezes Rady Najwyższej Notariatu Francji Pierre-Luc Vogel oraz przedstawiciele notariatu Belgii, Luksemburga, Litwy, Łotwy, Węgier, Czech, Słowacji, Holandii, Estonii, Hiszpanii, Włoch i Białorusi. Polskie samorządy prawnicze reprezentowali m.in. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz oraz wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej Roman Romanowski.

Ważnym elementem uroczystości było uhonorowanie Złotym Medalem za Zasługi dla Samorządu Notarialnego 24 notariuszy polskich i zagranicznych, którzy wnieśli aktywny wkład w działania samorządu notarialnego i międzynarodowych organizacji notarialnych, jak również mają na swoim koncie publikacje naukowe lub publicystyczne w dziedzinie kształtowania i stosowania prawa.

więcej...

2016-10-19 11:11

WYKŁADY NOTARIUSZY NA UTW

Już w październiku, tuż po rozpoczęciu roku akademickiego, na kilkudziesięciu uniwersytetach trzeciego wieku w całej Polsce ruszyły wykłady prowadzone przez notariuszy i poświęcone głównie zagadnieniom związanym z dziedziczeniem.

Fot.: Słuchacze UTW UWr zgromadzeni na wykładzie Lecha Borzemskiego, prezesa Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu

Wykłady notariuszy na uniwersytetach trzeciego wieku to kolejna – po organizowanym od 2010 roku Dniu Otwartym Notariatu – forma zaangażowania samorządu notarialnego w edukację prawną społeczeństwa. W semestrze zimowym i letnim w kilkudziesięciu placówkach UTW rejenci poprowadzą wykłady, których tematyka została dostosowana do potrzeb słuchaczy. W zdecydowanej większości będą to zagadnienia związane z dziedziczeniem jako najbardziej aktualne i potrzebne, ale notariusze odpowiedzą na wszystkie pytania o sprawy leżące w ich kompetencjach zawodowych.

Sygnały płynące ze środowiska uniwersyteckiego świadczą o tym, że taka edukacja jest bardzo potrzebna, a rejenci – jako przedstawiciele zawodu zaufania społecznego – czują się szczególnie zobowiązani, by zadbać o podniesienie jej poziomu. Inicjatorem akcji realizowanej we współpracy z izbami notarialnymi i koordynatorami DON jest Krajowa Rada Notarialna.

więcej...

2016-10-10 13:38

DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU EUROPEJSKIEGO

25 października 2016 r. – w ramach Europejskiego Dnia Sprawiedliwości – odbędzie się pierwsza edycja Dnia Otwartego Notariatu Europejskiego, w której swój udział zapowiedziało 16 państw.

Dzień Otwarty Notariatu Europejskiego jest inicjatywą Rady Notariatów Unii Europejskiej (KNUE). Jego pierwsza edycja odbędzie się 25 października br. w ramach Europejskiego Dnia Sprawiedliwości we współpracy z Komisją Europejską i Radą Europy. Weźmie w niej udział 16 państw: Belgia, Chorwacja, Niemcy, Litwa, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Malta, Czechy, Słowacja, Włochy oraz Polska.

Na 25 października br. europejskie samorządy notarialne przygotowują spotkania informacyjne, konferencje oraz bezpłatne konsultacje, do udziału w których zapraszani są obywatele, studenci oraz przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje na temat zaangażowania państw uczestniczących w tym wydarzeniu są dostępne na specjalnie w tym celu stworzonej stronie internetowej: CNUE Opendays.

W Polsce Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się tradycyjnie w ostatnią sobotę listopada, tj. 26.11.2016 r. Będzie to już siódma edycja tej ogólnopolskiej akcji edukacyjno-społecznej, której celem jest edukacja prawna obywateli w zakresie zagadnień leżących w kompetencjach zawodowych notariuszy.
Więcej informacji: Dzień Otwarty Notariatu.

Europejski Dzień Sprawiedliwości ma na celu przybliżenie wymiaru sprawiedliwości obywatelom poprzez informowanie o ich prawach oraz narzędziach ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych, jak również podnoszenia świadomości prawnej przedstawicieli zawodów prawniczych poprzez komunikację i inne pokrewne działania w poszczególnych państwach członkowskich UE.
Udział w Dniu Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbywa się na zasadzie dobrowolności, ale instytucje i organy państw członkowskich UE są zaproszeni do aktywnego udziału w obchodach tego dnia przez organizowanie imprez dla szerokiej publiczności (zwłaszcza młodzieży) oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Więcej informacji: Europejski Dzień Sprawiedliwości.

więcej...

2016-09-28 08:04

DON 2016: POROZMAWIAJ Z NOTARIUSZEM O… TESTAMENCIE NOTARIALNYM

Tegoroczna, 7. edycja Dnia Otwartego Notariatu odbędzie się 26 listopada br. w 23 miastach w Polsce pod hasłem „Porozmawiaj z notariuszem o… testamencie notarialnym”.

W ostatnią sobotę listopada kilkuset notariuszy będzie odpowiadać na pytania obywateli w 23 wybranych miastach Polski: Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu Chełmie, Puławach, Radomiu, Katowicach, Gliwicach, Bielsko-Białej, Częstochowie, Warszawie, Białymstoku, Olsztynie, Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze, Łodzi, Szczecinie, Gorzowie Wlkp., Koszalinie, Krakowie, Krośnie, Jaśle. W tym roku – po raz pierwszy w historii tej akcji – DON odbędzie się także w Berlinie, gdzie polscy notariusze będą udzielać informacji leżących w ich kompetencjach zawodowych.

W poprzednich latach notariusze rozmawiali na temat dziedziczenia, spadków, przekazywania majątku rodziny oraz bezpiecznej jesieni życia. Tegoroczne hasło DON brzmi „Porozmawiaj z notariuszem o… testamentach notarialnych” – spotkania z obywatelami będą okazją do wyjaśnienia, że taka forma przekazania majątku najbliższym jest najbardziej bezpieczna i skuteczna. Niezależnie od tematu przewodniego notariusze odpowiedzą na wszystkie pytania leżące w ich kompetencjach – dotychczasowe edycje DON pokazały, że najczęściej dotyczą one darowizn, testamentów, umów o dożywocie i umów renty. Wyjaśnienia wymagają także – ważne z punktu widzenia każdego obywatela – istotne zmiany w prawie spadkowym, które weszły w życie w roku 2015, dotyczące spadków z elementem transgranicznym oraz wprowadzenia jako zasady dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza.
O tym, że Dzień Otwarty Notariatu – rozumiany przede wszystkim jako sposób na podniesienie poziomu świadomości prawnej obywateli – jest potrzebny, świadczy bardzo duże zainteresowanie społeczne dotychczasowymi edycjami tej imprezy: każdego roku na odbywające się w kilkudziesięciu miastach Polski spotkania z notariuszami przychodzi nawet kilka tysięcy osób.

Dzień Otwarty Notariatu to ogólnopolska akcja edukacyjno-społeczna, której organizatorem jest Krajowa Rada Notarialna we współpracy z izbami notarialnymi, a jej celem edukacja prawna obywateli w zakresie zagadnień leżących w kompetencjach zawodowych notariuszy.

więcej...

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.11 s.