X

Używamy plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

KRAJOWA RADA NOTARIALNA

Krajowa Rada Notarialna

Aktualności

2018-05-25 13:48

XVI OLIMPIADA NOTARIALNA OTWARTA

Dziś została uroczyście otwarta XVI Olimpiada Notarialna, w której – podobnie jak w poprzednich latach – bierze udział kilkuset notariuszy z Polski i zagranicy. Głównym celem Olimpiady nie jest jednak rywalizacja, tylko integracja rejentów.

„Raz w roku – właśnie z okazji Olimpiady Notarialnej – notariusze z różnych krajów na kilka dni opuszczają swoje kancelarie i zamieniają się w sportowców rywalizujących ze sobą o miejsca na podium. Jednak Olimpiada Notarialna to znacznie więcej niż tylko zmagania sportowe: to wyjątkowa szansa na spotkanie z kolegami z kraju i zagranicy. Atrakcyjna formuła Olimpiady sprawia, że jest to jedna z najbardziej trwałych inicjatyw samorządu notarialnego” – podsumował not. Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej.

Jak co roku kilkuset notariuszy, zastępców notarialnych i aplikantów – przede wszystkim z Polski, ale także m.in. z Rosji, Białorusi, Słowacji i Ukrainy – przybyło na Limanowszczyznę, by rywalizować o miejsce na podium w takich konkurencjach sportowych jak m.in. piłka nożna, siatkówka i koszykówka, tenis, bieg na kilku dystansach, skok w dal i pchnięcie kulą. Na liście konkurencji olimpijskich znajdują się także szachy, brydż oraz „sport na wesoło” – w tej olimpiadzie nie chodzi bowiem o bicie rekordów, ale przede wszystkim o integrację środowisk notarialnych z różnych krajów. Kształtowanie ducha sportu jest jedynie drogą do celu.

Jedyne, co zmieniło się w czasie tej edycji w porównaniu z poprzednimi latami, to miejsce: z powodu modernizacji obiektu sportowo-rekreacyjnego w Mszanie Dolnej sceną części zmagań olimpijskich stanie się Nowy Targ.

Pomysłodawcą Olimpiady Notarialnej jest Czesław Szynalik, notariusz w Mszanie Dolnej, który jest także organizatorem akcji Odkryj Beskid Wyspowy, organizatorem zaś Izba Notarialna w Krakowie. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Krajowej Rady Notarialnej. Jej XVI edycja potrwa do 27 maja br.

Więcej informacji: Olimpiada Notarialna

więcej...

2018-04-09 15:22

CENTRALNE REPOZYTORIUM ELEKTRONICZNYCH WYPISÓW AKTÓW NOTARIALNYCH

Informacja na temat uruchomienia Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

W związku z wchodzącymi w życie 9 kwietnia br. przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz. 398), na podstawie których ma rozpocząć funkcjonowanie Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, Krajowa Rada Notarialna informuje, że 9 kwietnia br. o godz. 00:00 została uruchomiona produkcyjna wersja Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Jednak z powodu braku przepisów wykonawczych (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, warunków organizacyjno-technicznych ich umieszczania przez notariuszy w Repozytorium, ich przechowywania a także trybu informowania Ministra Sprawiedliwości i innych podmiotów o ewentualnych przerwach w dostępie do Repozytorium), nie mogło ono zostać uruchomione. Będzie to możliwe po ogłoszeniu wskazanego wyżej rozporządzenia.

więcej...

2017-12-01 08:38

8. EDYCJA DNIA OTWARTEGO NOTARIATU ZA NAMI

Darowizna, dziedziczenie, testament i dożywocie – o te formy przekazania majątku pytano najczęściej podczas Dnia Otwartego Notariatu, którego 8. edycja pod hasłem „Porozmawiaj z notariuszem, jak bezpiecznie przekazać majątek” odbyła się 25 listopada w 21 miastach Polski.

Odpowiedzi na pytania o bezpieczne formy przekazania majątku – ale także na wszystkie pytania dotyczące czynności notarialnych – udzielało ok. 250 notariuszy wspieranych także przez zastępców notarialnych. Największe zainteresowanie budziły zagadnienia dotyczące takich instytucji prawnych jak darowizna, dziedziczenie, testament i dożywocie, ale padały również pytania związane zrozwodem i podziałem wspólnego majątku. Notariusze odpowiadali na wszystkie – także te niezwiązane z tematem tegorocznej akcji , tak by każdy uzyskał optymalne rozwiązanie dla zgłoszonego problemu prawnego.

W tym roku rejenci udzielili ok. 2,5 tys. informacji prawnych, ale zważywszy na fakt, że na spotkania przychodziły nierzadko całe rodziny, organizatorzy szacują, że z możliwości tej skorzystało ok. 5 000 osób. Notariusze podkreślali, że poziom edukacji prawnej Polaków wprawdzie wzrasta, ale ciągle jeszcze jest w tej dziedzinie wiele do zrobienia. Dlatego takie akcje jak Dzień Otwarty Notariatu są bardzo potrzebne.

Wzorem lat poprzednich również w tym roku tradycyjnym zwieńczeniem Dnia Otartego Notariatu był odbywający się we wszystkich izbach notarialnych dyżur telefoniczny dla słuchaczy radia RMF FM – w poniedziałek 27 listopada w godzinach 12-15 ok. 30 notariuszy rozwiewało wątpliwości słuchaczy we wszystkich kwestiach leżących w ich kompetencjach.

Dzień Otwarty Notariatu jest jedną z ważniejszych inicjatyw samorządu notarialnego. Organizowany jest od 2010 roku przez Krajową Radę Notarialną we współpracy z izbami notarialnymi.

więcej...

2017-11-09 14:54

POROZMAWIAJ Z NOTARIUSZEM, JAK BEZPIECZNIE PRZEKAZAĆ MAJĄTEK

Tak brzmi hasło przewodnie tegorocznej, 8. edycji Dnia Otwartego Notariatu, która odbędzie się tradycyjnie w ostatnią sobotę listopada, tj. 25.11.2017 r. W 21 miastach Polski w godzinach 10-16 w wyznaczonych lokalizacjach ok. 200 notariuszy będzie udzielać informacji prawnych.

25 listopada rejenci wyjaśnią, w jaki sposób można przekazać majątek, korzystając m.in. z takich instytucji prawnych jak darowizna, renta czy dożywocie, jakie są konsekwencje każdego z tych wyborów i który będzie najlepiej odpowiadał naszym potrzebom i oczekiwaniom.

Nie są to jednak jedyne pytania, na jakie rejenci udzielą odpowiedzi – tradycją tego dnia jest możliwość porozmawiania o wszelkich czynnościach dokonywanych w kancelariach notarialnych i leżących w kompetencjach rejentów.

W ten sposób notariusze zrealizują główny cel, jaki przyświeca idei Dnia Otwartego Notariatu – jest nim edukacja prawna.

Więcej informacji oraz lokalizacje DON 2017:
www.porozmawiajznotariuszem.pl
www.facebook.com/dzienotwartynotariatu

więcej...

2017-10-03 09:56

4. Kongres Notariuszy Europy: Prawo Unii Europejskiej w służbie obywatelom

W dniach 5-7 października 2017 r. notariusze z 22 krajów spotkają się w hiszpańskim Santiago de Compostela na 4. Kongresie Notariuszy Europy, by pod hasłem „Prawo Unii Europejskiej w służbie obywatelom” dyskutować o zwiększeniu ochrony konsumentów w środowisku cyfrowym oraz o mobilności spółek.

Udział w Kongresie organizowanym przez Radę Notariatów Unii Europejskiej (KNUE) weźmie ponad 600 notariuszy, urzędnicy wysokiego szczebla instytucji europejskich i hiszpańskich, reprezentanci organizacji konsumenckich i biznesowych oraz przedstawiciele innych zawodów prawniczych. W czasie debat przy okrągłym stole zostaną omówione i zaprezentowane władzom europejskim propozycje notariatu w zakresie dwóch tematów: ochrony obywateli i konsumentów w środowisku cyfrowym oraz przenoszenia siedziby spółki w granicach Unii Europejskiej.

Ochrona konsumentów
IV Kongres będzie okazją do dyskusji na temat sposobów zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów oraz przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym, a także roli, jaką mogą w tym zakresie odegrać notariusze. Uczestnicy będą dyskutować o możliwych środkach gwarantujących bezpieczeństwo podpisów cyfrowych, tożsamości wirtualnej, adresów e-mailowych oraz wykorzystania nowych technologii takich jak blockchain. Poruszona zostanie również kwestia definicji oraz regulacji w zakresie spadku cyfrowego.

Przeniesienie siedziby spółki
Uczestnicy będą dyskutować o propozycji ewentualnej dyrektywy w sprawie przenoszenia siedziby spółki w granicach Unii Europejskiej. Przyszła dyrektywa w tej sprawie zakończyłaby niepewność prawną, która wpływa na spółki europejskie. Obecnie nie istnieją zharmonizowane ramy europejskie w zakresie transgranicznego przenoszenia siedziby. Jest ono więc uzależnione od przepisów krajowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad ustanowionych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przyszła dyrektywa powinna przewidzieć stosowne przepisy proceduralne i chronić pracowników, mniejszościowych wspólników oraz wierzycieli. Kwestia transgranicznego przenoszenia siedziby spółki jest szczególnie istotna w kontekście decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej. Wiele przedsiębiorstw mających obecnie siedzibę w Wielkiej Brytanii rozważa przeniesienie jej do innego państwa członkowskiego w celu utrzymania statusu przedsiębiorstwa europejskiego.

Program Kongresu jest dostępny na stronie http://www.notariesofeurope-congress2017.eu/en/
Strona Kongresu na Facebooku: @notariescongress
Konto Kongresu na Twitterze: @NotaryCongress; #NotariesCongress

KNUE w skrócie:
Rada Notariatów Unii Europejskiej (KNUE) to oficjalny organ reprezentujący notariat w kontaktach z instytucjami europejskimi. Wypowiadając się w imieniu wszystkich reprezentantów zawodu, komunikuje instytucjom europejskim wspólne decyzje notariatów członkowskich. KNUE zrzesza 22 organizacje notarialne Unii Europejskiej i reprezentuje ponad 40 000 notariuszy oraz 200 000 pracowników. KNUE pracuje pod kierownictwem wybieranego na rok przewodniczącego, który jest jednocześnie rzecznikiem organizacji. Obecnym przewodniczącym KNUE jest not. José Manuel García Collantes, notariusz z Hiszpanii.

więcej...

2017-09-14 12:47

RAPORT EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE

Czym zajmował się Europejski Trybunał Sprawiedliwości w ubiegłym roku? Tego można się dowiedzieć z publikowanej już drugi rok z rzędu „Panoramie roku”, która zawiera skrócony przegląd działalności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z punktu widzenia sądowniczego, instytucjonalnego i administracyjnego.

„Panorama roku” przedstawia najważniejsze wyroki z ubiegłego roku, wyjaśniając ich znaczenie dla obywateli europejskich, a dzięki ilustracjom, infografikom i statystykom oferuje przegląd najbardziej znaczących wydarzeń.

„Nigdy w czasie istnienia tej instytucji sędziowie państw członkowskich nie przedłożyli tylu pytań, aby móc lepiej interpretować i stosować prawo Unii. Odzwierciedla to nie tylko wolę sądów krajowych, by prawidłowo stosować prawo Unii dzięki mechanizmom współpracy przewidzianych w traktatach, lecz także zaufanie, jakim darzą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej” – podsumował Koen Lenaerts, prezes Trybunału. Ubiegły rok oznaczył się intensywną działalnością sądowniczą (ponad 1600 zamkniętych spraw). W znacznej liczbie wyroków zostały rozstrzygnięte kwestie związane z głównymi wyzwaniami, jakim obecnie musi stawić czoła Unia Europejska, m.in. terroryzmu, kryzysu imigracyjnego oraz bankowego i finansowego, jak również problemy, które dotyczą codziennego życia wszystkich obywateli.

Za pośrednictwem „Panoramy roku” obywatele mogą zapoznać się z pracą tej instytucji, która od momentu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w 1952 r. nigdy nie przestała działać na rzecz poszanowania prawa przy dokonywaniu wykładni i stosowaniu traktatów. Trybunał chroni bowiem prawa obywateli europejskich, dokonując kontroli zgodności z prawem aktów wydanych przez instytucje unijne, czuwając nad przestrzeganiem przez państwa członkowskie zobowiązań, które wynikają z traktatów oraz dokonując wykładni prawa Unii na wniosek sądów krajowych.

Publikację można pobrać na stronie Trybunału: Panorama roku 2016
Egzemplarze papierowe można otrzymać pod adresem:
materiel.communication@curia.europa.eu

więcej...

2017-07-27 12:52

Dzień Francuski w Warszawie

Z okazji nadchodzącego święta narodowego Francji le 14 juillet, 9 lipca w Parku Skaryszewskim Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) po raz trzeci zorganizowała Dzień Francuski. Krajowa Rada Notarialna była partnerem tego wydarzenia.

Dzień Francuski to dla francuskich przedsiębiorców sposobność do prezentacji ich działalności szerokiej warszawskiej publiczności – w atmosferze pikniku, który jest jednym z ulubionych francuskich sposobów spędzania wolnego czasu. Była to także okazja do przedstawienia nowego ambasadora Francji w Polsce Pierre’a Lévy’ego oraz samej organizacji CCIFP.

Krajowa Rada Notarialna uczestniczyła w tym wydarzeniu na zaproszenie organizatora i w charakterze jego partnera. Notariat francuski reprezentowali Gilles Krowicki i Lucile Hauville, zaś polski Aleksandra Tefelska i Tomasz Kot. Do wspólnego francusko-polskiego punktu informacyjnego, gdzie przedstawiliśmy notariaty francuski i polski, trafili interesanci zainteresowani przede wszystkim zagadnieniami notarialnymi z zakresu dziedziczenia z elementem transgranicznym.

Opracował not. Tomasz Kot

więcej...

2017-07-27 12:26

Filmy edukacyjne KNUE już online

Na kanale YouTube dostępnych jest 8 filmów edukacyjnych zrealizowanych przez KNUE w ramach programu szkoleniowego „Europa dla Notariuszy. Notariusze dla Europy”.

Program ten był realizowany w latach 2015-2017 przez Radę Notariatów Unii Europejskiej (KNUE) przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i z inicjatywy kilku notariatów członkowskich. W jego ramach powstało 8 filmów edukacyjnych dotyczących szerokiego spektrum zagadnień związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (tzw. rozporządzeniem spadkowym). Dotyczą one między innymi takich kwestii jak: europejskie poświadczenie spadkowe, ważność testamentów, miejsce zwykłego pobytu, wybór prawa właściwego. Każdy film zawiera krótkie wprowadzenie teoretyczne oraz omówienie kazusów pozostających w związku z jego główną tematyką.

Filmy te, opatrzone polskimi podpisami, zostały udostępnione na kanale YouTube pod adresem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3DR7pUin5A41TATttWNiaCFzJxMGigV

Krajowa Rada Notarialna nie uczestniczyła w opracowywaniu tych filmów ani nie recenzowała ich zawartości. Za treści i opinie przedstawione w filmach odpowiedzialność ponosi wyłącznie KNUE.

więcej...

2017-07-21 17:36

Pismo Krajowej Rady Notarialnej do Prezydenta RP

Krajowa Rada Notarialna, zaniepokojona sposobem procedowania nad kluczowymi dla polskiego sądownictwa ustawami, w dn. 21 lipca br. wystosowała pismo do prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym podkreśliła konieczność zagwarantowania niezależności sądów i niezawisłości sędziów.


2017-06-07 12:31

JAK MIŁE SPOTKANIE, TO TYLKO W MSZANIE

Tymi słowami powitał uczestników XV Olimpiady Notarialnej Czesław Szynalik, pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego. W tym roku w rywalizacji sportowej w Mszanie Dolnej uczestniczyło kilkuset notariuszy reprezentujących dziewięć polskich izb oraz dziewięć krajów.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

Na stadionie im. Jana Ciszewskiego w Mszanie Dolnej oraz na kilku innych obiektach sportowych na Limanowszczyźnie o podium walczyli przedstawiciele dziewięciu izb notarialnych z Polski (krakowskiej, katowickiej, warszawskiej, gdańskiej, szczecińskiej, białostockiej, rzeszowskiej, wrocławskiej i łódzkiej) oraz notariusze z Białorusi, Czech, Rosji, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier. Tegorocznymi debiutantami byli rejenci z Kazachstanu, którzy pokonali aż 4,5 tys. kilometrów, by móc w Mszanie Dolnej walczyć o olimpijskie medale.

Rejenci rywalizowali m.in. w turniejach piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, a także w tenisie, brydżu, konkurencjach „sportu na wesoło” oraz dyscyplinach lekkoatletycznych: biegu na kilku dystansach, skoku w dal i pchnięciu kulą.

Zwycięzcami tegorocznej olimpiady, podobnie jak przed rokiem, zostali notariusze z Białorusi, którzy zdobyli aż 25 medali. Na drugim stopniu podium uplasowała się jedna z najliczniejszych ekip – drużyna Ukrainy, która wywalczyła 23 olimpijskie krążki, w tym najcenniejszy dla naszych wschodnich sąsiadów złoty medal za zwycięstwo w turnieju piłki nożnej. Trzecie miejsce przypadło w udziale Czechom, którzy największe triumfy święcili w pływackich zmaganiach na basenie. Najlepsza z polskich reprezentacji – drużyna Izby Notarialnej w Białymstoku – znalazła się tuż za podium.

Zainteresowanie tegoroczną „Notariadą” pokazuje, że impreza bardzo dobrze spełnia swoje funkcje, wśród których jedną z ważniejszych jest integracja środowiska. W przyszłym roku organizatorzy nie przewidują żadnych znaczących zmian, stawiając na sprawdzoną formułę imprezy. I już dziś zapraszają do udziału: „w dobie pośpiechu, pędzącego życia, warto wybrać się na te cztery dni do Mszany Dolnej, by trochę odsapnąć, nabrać sił do pracy” – zachęca Czesław Szynalik.

więcej...

INFORMACJE PRAWNE

  • Majątek rodzinny
  • Firma
  • Dziedziczenie
  • Nieruchomości

POLSKO-FRANCUSKIE FISZKI TEMATYCZNE

FICHES THEMATIQUES FRANCO-POLONAISES

ZNAJDŹ NOTARIUSZA

Baza adresowa notariuszy i kancelarii notarialnych.

Wyszukaj notariusza najbliżej miejsca zamieszkania.

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa

tel. (22) 635 78 40, (22) 635 07 83
fax. (22) 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.07 s.